แอร์บ้านราคาถูก   ร้านขายแอร์ถนนรามอินทรา  แอร์บ้าน Mitsubishi Mr.Slim  แอร์บ้าน Daikin  แอร์บ้านราคาส่ง

Carrier Air Condition แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

Carrier Air Condition แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

เครื่องปรับอากาศ Carrier แบบติดผนัง เบอร์ 5 รุ่น COPPER 7

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย


BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ

38TSAA010/42TSAA010 – 9,200    btu.(  เหมาะกับห้องขนาด  9-13 ตร.ม )
38TSAA013/42TSAA013 – 12,200  btu.( เหมาะกับห้องขนาด 14-19 ตร.ม )
38TSAA018/42TSAA018 – 18,000  btu.( เหมาะกับห้องขนาด 20-28 ตร.ม )
38TSAA025/42TSAA025 – 25,250  btu.( เหมาะกับห้องขนาด 29-36 ตร.ม )
แอร์บ้านราคาถูก   ร้านขายแอร์ถนนรามอินทรา  แอร์บ้าน Mitsubishi Mr.Slim  แอร์บ้าน Daikin  แอร์บ้านราคาส่งเครื่องปรับอากาศ Carrier แบบติดผนัง Inverter รุ่น COPPER10

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

 

BTU ที่เหมาะสมกับห้องของคุณ


แอร์บ้านราคาถูก   ร้านขายแอร์ถนนรามอินทรา  แอร์บ้าน Mitsubishi Mr.Slim  แอร์บ้าน Daikin  แอร์บ้านราคาส่ง


เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบติดผนัง รุ่น X-Inverter Plus

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบติดผนัง รุ่น Copper 11

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย


เครื่องปรับอากาศ Carrier แบบติดผนัง รุ่น ION STRIKE

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย


เครื่องปรับอากาศ CARRIER แบบแขวนใต้ฝ้า เบอร์ 5

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

เครื่องปรับอากาศ Carrier แบบสี่ทิศทาง เบอร์ 5 รุ่น DISCOVERY TSF Series

หมวดหมู่: แอร์บ้านราคาถูก แคร์เรีย

Copyright (C) 2015 www.sbairs.com All Right Reserved.
แอร์บ้านราคาถูก   ร้านขายแอร์ถนนรามอินทรา  แอร์บ้าน Mitsubishi Mr.Slim  แอร์บ้าน Daikin  แอร์บ้านราคาส่ง | web | air | 2016