แอร์บ้านราคาถูก ร้านขายแอร์ถนนรามอินทรา แอร์บ้าน Mitsubishi Mr.Slim แอร์บ้าน Daikin แอร์บ้านราคาส่ง

 

HOTLINE : 098 – 415 – 9536

 

TEL : 02 – 509 – 7228

TEL : 02 – 509 – 7229

สอบถามราคาเครื่องปรับอากาศได้ เพราะราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พิเศษวันนี้ รับเทริน์แอร์เครื่องเก่า ทุกสภาพ

แอร์เก่า ทุกไซส์ ทุกขนาด ทุกสภาพ มีค่า 1,000 บาท

 

 

ซื้อแอร์ใหม่เฉพาะเครื่อง แอร์เก่าก็รับเทริน์ทุกสภาพ

เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (เบอร์ 5) แบบติดผนัง รุ่น IF เเละ TF SERIES (ปี 2560)
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR
NO.

MODEL

BTU

PRICE  (PROMOTION)

1.

CFW-IFE 09

9,000

8,300 -.

2.

CFW-IFE 12

13,000

9,300 -.

3.

CFW-IFE 18

18,000

14,400 -.

4.

CFW-IFE 24

24,000

19,900 -.

 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (เบอร์ 5) แบบตั้ง/แขวน รุ่น EF SERIES (ปี 2556)
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR


แอร์ central air แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น EF ประหยัดไฟเบอร์5 *แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านราคาส่ง

 

FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์
ขนาดความเย็น ราคา
(BTU/Hr)
CFH-EF 13 CCS-EF 13 13,141.66 11.05 220 v ROTARY 16,500
CFH-EF 15 CCS-EF 15 15,435.21 11.42 220 v ROTARY 19,900
CFH-EF 18 CCS-EF 18 18,452.78 11.44 220 v ROTARY 22,900
CFH-EF 20 CCS-EF 20 20,381.58 11.88 220 v ROTARY 23,500
CFH-EF 25 CCS-EF 25 25,781.41 11.98 220 v ROTARY 25,500
CFH-2EF 25 CCS-2EF 25 26,195.29 11.28 220 v ROTARY 26,900
CFH-EF 28 CCS-EF 28 28.223.72 11.75 220 v SCROLL 31,900
CFH-EF 30 CCS-EF 30 30,915.79 11.61 220 v SCROLL 34,900
CFH-EF 33 CCS-EF 33 34,717.10 11.32 220 v SCROLL 37,900
CFH-EF 36 CCS-EF 36 36,964.93 11.66 220 v SCROLL 38,500
CFH-EF 38 CCS-EF 38 39,147.92 11.42 220 v SCROLL 40,500
CFH-EF 33 CCS-EF 33 34,527.05 11.33 380 v SCROLL 41,500
CFH-EF 36 CCS-EF 36 36,838.00 11.86 380 v SCROLL 41,900
CFH-EF 38 CCS-EF 38 39,025.71 11.71 380 v SCROLL 44,900

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (เบอร์ 5) แบบตั้ง/แขวน รุ่น 2GF SERIES (ปี 2556)
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR
แอร์ central air แบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น 2GF เบอร์ 5 *แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านราคาส่ง
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์
ขนาดความเย็น ราคา
(BTU/Hr)
CFH-2GF 12 CCS-2NF 12 RTT 12,832.53 11.22 220 v ROTARY 17,900
CFH-2GF 16 CCS-2NF 16 RTT 16,309.36 11.37 220 v ROTARY 21,500
CFH-2GF 18 CCS-2NF 18 RTT 19,479.11 11.18 220 v ROTARY 22,900
CFH-GF 20 CCS-NF 20 19,700.89 11.09 220 v ROTARY 21,500
CFH-GF 20 CCS-NF 20 19,735.35 11.12 220 v SCROLL 22,900
CFH-GF 24 CCS-H 24S-CL 24,031.97 11.57 220 v SCROLL 29,900
CFH-2GF 25 CCS-2NF 25 SCL 26,330.40 11.86 220 v SCROLL 29,900
CFH-2GF 25 CCS-2NF 25 RTT 26.47.30 11.12 220 v ROTARY 28,900
CFH-GF 28 CCS-NF 28 SCL 29,609.34 10.97 220 v SCROLL 30,900
CFH-2GF 28 CCS-2NF 28 SCL 29,640.00 11.13 220 v SCROLL 31,900
CFH-2GF 33 CCS-2NF 33 SCL 33,898.22 11.00 220 v SCROLL 38,900
CFH-2GF 35 CCS-2NF 35 SCL 35,447.00 11.11 220 v SCROLL 39,500
CFH-GF 35 CCS-NF 35 36,013.66 11.25 220 v SCROLL 37,900
CFH-GF 38 CCS-NF 38 38,190.52 11.19 220 v SCROLL 40,500
CFH-2GF 33 CCS-2NF 33 SCL3PH 34,993.47 11.19 380 v SCROLL 40,900
CFH-2GF 35 CCS-2NF 35 SCL3PH 36,157.65 11.27 380 v SCROLL 40,900
CFH-2GF 38 CCS-2NF 38 SCL3PH 39,800.00 11.79 380 v SCROLL 44,900
CFH-PM 44 CCS-PM 44 42,320.80 11.42 380 v SCROLL 45,900

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (มอก.) แบบตั้ง/เเขวน รุ่น GS SERIES (ปี 2556)
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR
แอร์ central airแบบตั้งได้แขวนได้ รุ่น GS มาตรฐาน มอก. *แอร์บ้านราคาถูก แอร์บ้านราคาส่ง
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์
ขนาดความเย็น ราคา
(BTU/Hr)
CFH-GS 12 CCS-NS 12 12,295 9.97 220 v ROTARY

13,900

CFH-GS 16 CCS-NS 16 16,393 9.93 220 v ROTARY 15,900
CFH-GS 18 CCS-NS 18 18,100 9.93 220 v ROTARY 16,900
CFH-GS 20 CCS-NS 20 20,491 9.93 220 v ROTARY 17,900
CFH-GS 25 CCS-NS 25 25,272 9.93 220 v ROTARY 19,900
CFH-GS 28 CCS-NS 28 28,004 9.08 220 v ROTARY 20,500
CFH-GS 33 CCS-NS 33 33,127 9.08 220 v SCROLL 27,900
CFH-GS 35 CCS-NS 35 35,176 9.04 220 v SCROLL 28,900
CFH-GS 38 CCS-NS 38 38,250 9.08 220 v SCROLL 32,500
CFH-GS 33 CCS-NS 33 33,127 9.08 380 v SCROLL 29,900
CFH-GS 35 CCS-NS 35 35,176 9.08 380 v SCROLL 30,900
CFH-GS 38 CCS-NS 38 38,250 9.08 380 v SCROLL 32,900
CFH-GS 44 CCS-NS 44 44,000 380 v SCROLL 38,000
CFH-GS 48 CCS-NS 48 48,000 380 v SCROLL 38,900
CFH-GS 56 CCS-NS 56 56,000 380 v SCROLL 43,000
CFH-GS 60 CCS-NS 60 60,000 380 v SCROLL 44,900

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (มอก.) แบบตั้งแขวนเปลือย รุ่น FLOOR & CEILING TYPE (ปี 2556)
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์
ขนาดความเย็น ราคา
(BTU/Hr)
SF09-FA SC09-CB 9,212 9.83 220 v ROTARY 13,500
SF12-FA SC12-CB 12,283 9.91 220 v ROTARY 13,900
SF18-FA SC16-CB 16,377 9.65 220 v ROTARY 16,000
SF18-FA SC18-CB 18,424 9.99 220 v ROTARY 16,500
SF18-FA SC20-CB 20,130 9.81 220 v ROTARY 18,500
SF25-FA SC25-CB1 25,590 9.73 220 v ROTARY 20,500
SF25-FA SC28-CB 28,319 10.02 220 v ROTARY 21,500
SF30-FA SC30-CB 30,366 9.89 220 v ROTARY 25,900
SF33-FA SC33-CC1 33,437 9.70 220 v ROTARY 28,000
SF36-FA SC36-CD 36,167 9.68 220 v ROTARY 28,900
SF36-FA SC38-CD 38,214 9.87 220 v SCROLL 33,500
SF41-FA SC41-CD 41,285 9.83 220 v SCROLL 39,500
SF36-FA SC36-CD (2FAN) 36,167 9.68 220 v ROTARY 32,000
SF36-FA SC38-CD (2FAN) 38,214 9.87 220 v SCROLL 35,500
SF41-FA SC41-CD (2FAN) 41,285 9.83 220 v SCROLL 39,900
SF33-FA SC33-CC(A) 33,096 10.51 380 v ROTARY 30,000
SF36-FA SC36-CD1(A) 36,508 9.97 380 v ROTARY 30,900
SF36-FA SC38-CD(A) 38,214 10.06 380 v SCROLL 33,500
SF41-FA SC41-CD(A) 41,285 10.06 380 v SCROLL 38,500
SF36-FA SC36-CD1(A) (2FAN) 36,508 9.97 380 v ROTARY 33,900
SF36-FA SC38-CD(A) (2FAN) 38,214 10.06 380 v SCROLL 35,900
SF41-FA SC41-CD(A) (2FAN) 41,285 10.06 380 v SCROLL 39,000
SF41-FA SC44-CD(A) (2FAN) 44,014 9.98 380 v SCROLL 41,000
SF41-FA SC48-CD(A) (2FAN) 48,109 10.21 380 v SCROLL 41,900
SF56-FA SC56-CD(A) (2FAN) 56,298 10.20 380 v SCROLL 45,900
SF56-FA SC60-CD(A) (2FAN) 60,051 9.96 380 v SCROLL 47,500

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เครื่องปรับอากาศ CENTRAL AIR (มอก.) รุ่น FLOOR & CEILING TYPE "SE-DA" SERIES
แอร์บ้านราคาถูก - แอร์บ้านราคาถูก CENTRAL AIR
แอร์ Central Air FLOOR & CEILING TYPE
FAN COIL CONDENSING CAPACITY EER ระบบไฟฟ้า คอมเพรสเชอร์
ขนาดความเย็น ราคา
(BTU/Hr)
SF09-DA SC09-CB 9,212 9.83 220 v ROTARY 11,900
SF12-DA SC12-CB 12,283 9.91 220 v ROTARY 12,500
SF18-DA SC16-CB 16,377 9.65 220 v ROTARY 14,500
SF18-DA SC18-CB 18,424 9.99 220 v ROTARY 14,900
SF18-DA SC20-CB 20,130 9.81 220 v ROTARY 16,500
SF25-DA SC25-CB1 25,590 9.73 220 v ROTARY 18,500
SF25-DA SC28-CB 28,319 10.02 220 v ROTARY 19,500
SF30-DA SC30-CB 30,366 9.89 220 v ROTARY 24,000
SF33-DA SC33-CC1 33,427 9.70 220 v ROTARY 26,000
SF36-DA SC36-CD 36,167 9.68 220 v ROTARY 26,900
SF36-DA SC38-CD 38,214 9.87 220 v SCROLL 31,500
SF41-DA SC41-CD 41,285 9.83 220 v SCROLL 36,900
SF36-DA SC36-CD (2FAN) 36,167 9.68 220 v ROTARY 30,000
SF36-DA SC38-CD (2FAN) 38,214 9.87 220 v SCROLL 33,500
SF41-DA SC41-CD (2FAN) 41,285 9.83 220 v SCROLL 37,900
SF33-DA SC33-CC (A) 33,096 1.51 380 v ROTARY 28,000
SF36-DA SC36-CD1 (A) 36,508 9.97 380 v ROTARY 28,900
SF36-DA SC38-CD (A) 38,214 10.06 380 v SCROLL 31,500
SF41-DA SC41-CD (A) 41,285 10.06 380 v SCROLL 36,000
SF36-DA SC36-CD 1 (A) (2FAN) 36,508 9.97 380 v ROTARY 31,900
SF36-DA SC38-CD (A) (2FAN) 38,214 10.06 380 v SCROLL 33,500
SF41-DA SC41-CD (A) (2FAN) 41,285 10.06 380 v SCROLL 36,500
SF41-DA SC44-CD (A) (2FAN) 44,014 9.98 380 v SCROLL 38,500
SF41-DA SC48-CD (A) (2FAN) 48,109 10.21 380 v SCROLL 39,500
SF56-DA SC56-CD (A) (2FAN) 56,298 10.20 380 v SCROLL 43,500
SF56-DA SC60-CD (A) (2FAN) 60,051 9.96 380 v SCROLL 45,000

อ่านเพิ่มเติม...
 

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 135

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 129

Warning: Illegal string offset 'active' in /home/sbairs/domains/sbairs.com/public_html/web/templates/gk_eshop/html/pagination.php on line 135


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

by ThaiWebExpert.com